Erasmus+ DESTINATION: HAPPINESS

spsoaub Novinky

Stres je téma, které je součástí každodenního života a velmi úzce souvisí se štěstím. Dalo by se říci, že když jsme šťastní, nejsme stresování a naopak, když nejsme ve stresu, jsme šťastní, jsme v pohodě. Co je stres a jak se s ním vyrovnat, to je obsahem druhého modulu nebo zjednodušeně řečeno, kapitoly, našeho projektu DESTINATION: HAPPINESS. V posledních měsících, a dá se říci v uplynulém roce, se nám všem život změnil.  Museli jsme přejít do online světa a ne pro každého tato situace je příznivá. Pro mnohé může být stresující a pro jiné vedoucí k prokrastinaci. S tím jak řídit svůj čas a nepropadnout aktivitám, které nás vzdalují od dosažení našeho cíle nebo úkolu, nás seznámil Matěj Kročil z ME2B, který již toto téma zpracoval pro celouniverzitní soutěž pořádanou Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně.

Matěj představil svůj návod k boji proti prokrastinaci včera ve třídě P1 a taky našemu školnímu Erasmus+ týmu. V prezentaci znázornil, jak lze pracovat efektivně a dosáhnout svého cíle. Věříme, že mnozí žáci, učitelé a všichni, kteří pracují na úkolech a opakovaně se jim nedaří cíle dosáhnout, protože jejich pozornost sklouzává k jiným činnostem, by rady v prezentaci určitě ocenili. Moc děkujeme Matějovi za prezentaci, jejíž téma je velmi aktuální a díky ní můžeme odstranit alespoň nějaký stres, který mnohdy zbytečně prožíváme.

BUBA TEAM 🙂