„Leges humanae“ Zákony člověka  

admin Novinky

Leges humanae je spolek, který sdružuje mladé lidi s aktivním zájmem o problematiku lidských práv, svobod a dalších témat dnešní doby. Základním cílem spolku je rozvoj tolerance mezi občany, zdůraznění myšlenky univerzální platnosti lidských práv.

29.11. 2022 se třída SC2B a SC3 účastnila jejich vyhlášené soutěže. V tématech ke zpracování byla možnost se vyjádřit k otázkám například nošení burek, testování léků, diskriminace v platovém ohodnocení, globalizace nebo umělé inteligence.

Hodnocení zaslaných prací zohledňuje mimo jiné hlavně kvalitu argumentace soutěžícího a schopnost formovat vlastní názor. Student měl možnost se zamyslet nad zvoleným tématem a to je také důležitým prvkem rozvoje mladého člověka. Třeba k tomu, aby aktivně vnímal svět kolem sebe. A byl spolutvůrcem třeba lepší, mírumilovné planety.

Leona Kadlčková