S orchestrem na dotek

LSekaninova Novinky

Středa 5. dubna 2023 byla pro studenty tříd S1 a SC1 ve znamení hudby. Společně jsme se vydali na koncert Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně. Téma koncertu S ORCHESTREM NA DOTEK bylo pro studenty zcela novým zážitkem. Hudebníci nebyli na pódiu oddělení od diváků, ale uprostřed hlediště – skutečně na dotek. Někteří seděli přímo mezi hudebníky a celý koncert nás tak všechny dokázal vtáhnout do světa tónů Ravela, Gershwina a Mullikina. Zvláštní zážitek přineslo i zapojení diváků do melodií pomocí klíčů a tím i možnost být součástí celého orchestru. Velké poděkování si zaslouží indický dirigent Debsahish Chaudhuri, který nás celým programem poutavě a nadšeně provázel.

L. Sekaninová, L. Vašků