Cesta za polskou historií

LSekaninova Novinky

V nedávné době se skupina studentů naší školy vydala na historickou exkurzi do Polska. Cílem cesty bylo navštívit některá z nejznámějších míst polské historie, včetně města Krakova, solných dolů ve Věličce a koncentračního tábora v Osvětimi.

V Osvětimi se nachází největší nacistický koncentrační tábor, který byl během druhé světové války v provozu. Muzeum a památník Auschwitz-Birkenau dnes symbolizuje hrůzu a barbarství nacistického režimu. Studenti se zde dozvěděli mnoho o nelidských podmínkách, kterým se lidé museli v táboře podrobit, čímž byli hluboce zasaženi. Dalším cílem cesty byla návštěva solných dolů ve Věličce. Jejich historie sahá až do 13. století. Studenti tady slyšeli zajímavé informace o historii těžby soli a prošli se 100 metrů hlubokými podzemními chodbami, jež jsou vedeny v blízkosti solných vrstev. Výlet byl zakončen návštěvou Krakova, který je známý svým bohatým kulturním dědictvím.

Tato historická exkurze byla pro studenty velmi cenná, protože jim umožnila nejen poznat bohatou historii a kulturu Polska, ale také pochopit hrůzné a nevyvratitelné důsledky nacistického režimu. Doufejme, že přispěla k lepšímu pochopení minulosti a pomůže žákům vnímat svět kolem sebe s větší empatií.

Mgr. Romana Vráblíková
Mgr. Hana Machalíková